Veilig sportklimaat


Met betrekking tot ‘veilig sportklimaat’ hanteren wij het beleid van de KNSB.

Belangrijk informatie is hieronder voor u uitgelicht. Voor meer en uitgebreidere informatie zie ook bijgevoegde linkjes.

Vertrouwenscontactpersoon

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.

Binnen de KCG is eerste aanspreekpunt mw. L. Kort en bereikbaar via secretariaat@kunstrijclubgroningen.nl

Binnen de KNSB is Ramon Kuipers vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via 088-4892000 of R.Kuipers@KNSB.nl. Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.

Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. Het Centrum Veilige Sport Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.  Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Gedragscodes sport per doelgroep

Grensoverschrijdend gedrag