Veilig sportklimaat


Met betrekking tot ‘veilig sportklimaat’  hebben wij belangrijk informatie hieronder voor u uitgelicht. Voor meer en uitgebreidere informatie zie ook bijgevoegde linkjes. Wij volgen onder meer het beleid van de KNSB.

Vertrouwenscontactpersonen
De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en biedt de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en helpt daarnaast het bestuur om mee te denken over preventie.

VCP KCG
De vertrouwenscontactpersoon van KCG is Harm Ensing en hij is te bereiken via email vcp@kunstrijclubgroningen.nl

VCP KNSB
De vertrouwenscontactpersoon van de KNSB is op diverse manieren te bereiken via de Servicedesk van de KNSB info@knsb.nl, telefoon 088-4892000 of rechtstreeks via a.dejong@knsb.nl en telefonisch op 06-33038225 en 1 VCP functie is per 1-9-22 vacant.

NOC*NSF – Centrum Veilige Sport
Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. Het Centrum Veilige Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.  Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten kunnen te allen tijde contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. Alle meldingen en informatie worden vertrouwelijk behandeld.

Grensoverschrijdend gedrag; waar gaat het over?
De definities en sport specifieke signalen per onderwerp bij grensoverschrijdend gedrag.

Gedragscodes
KCG hanteert diverse gedragscodes voor de functies sporters, coaches en trainers, bestuurders, ouders en verzorgers en toeschouwers en hanteert een preventie en integriteitsbeleid.