Statuten KCG


Statuten KCG d.d. 16-11-1977

Naar aanleiding van aanpassingen in de wet- en regelgeving voor verenigingen worden de huidige statuten op moment herzien. De door KCG aangeleverde concept statuten zijn in april 2022 goedgekeurd door de KNSB en zijn tijdens de KCG Algemene Leden vergadering d.d. 1-10-2022 vastgesteld. Het passeren van de statuten bij de notaris zal binnenkort geschieden.