Contributie en trainingstarieven


De contributie van onze club is onderverdeeld in twee gedeeltes, te weten:

-Contributie: E65,- per jaar. Dit is voor elk lid hetzelfde.

-Trainingsgelden: deze zijn afhankelijk van je niveau en aantal blokken die je afneemt.